chức năng - rao vặt, hàng hóa, dịch vụ về chức năng - chuc nang